IC Utrecht is een onderdeel van het landelijke georganiseerde Interkerkelijk Dovenpastoraat (IDP)

Wat is het IDP?
Het Interkerkelijk Dovenpastoraat (IDP) is sinds 30 mei 2013 een samenwerkingsverband van drie kerkgenootschappen: de Protestantse Kerk, de Christelijke Gereformeerde Kerken en de Nederlands Gereformeerde Kerken .Logos-kerken

Het IDP is voor deze kerken een ‘hulpdienst’.

In deze ‘hulpdienst’ werken kerken er samen aan dat het deelhebben van dove mensen aan (hun) kerkelijke gemeenten zo optimaal mogelijk kan zijn. Landelijk en regionaal zetten teams van dove- en horende vrijwilligers zich hiervoor in. Zij worden ondersteund door een aantal landelijke medewerkers.

Hoe werkt het IDP
Iedereen – binnen of buiten deze kerken – kan contact zoeken met het IDP voor ondersteuning of invulling van dovenpastoraat. Tegelijk zoekt het IDP ook zelf contact met kerken of haar dove leden.

Activiteiten van het IDP
Het IDP organiseert vanuit de kerken activiteiten op een voor doven toegankelijke manier. Persoonlijk pastoraat, kerkdiensten, Bijbelgespreksgroepen, onderlinge ontmoeting maar vooral ook de gerichtheid op mensen van buiten de kerk vormen daarbij kernactiviteiten. In dit alles wordt zoveel als mogelijk gebruik gemaakt van de taal en de cultuur van dove mensen.

Slechthorenden
Hoewel het IDP zich in eerste instantie richt op dove mensen en hun familie zijn er ook slechthorende mensen die contact zoeken met het IDP. Natuurlijk staat het IDP ook voor hen klaar.

Vrijwilligers
Het IDP kan als kerkelijke organisatie vooral haar werk doen door de inzet en het gebed van vele dove en horende vrijwilligers.

Dovenpastores
De kerken uit het samenwerkingsverband hebben samen vier pastores en een opbouwwerker vrijgesteld voor het werk van het dovenpastoraat. Samen met de kerken en de vrijwilligers dragen zij verantwoordelijkheid voor al de activiteiten van het IDP.

Interkerkelijke Commissie (IC)
Plaatselijke kerken of kerken in een regio of provincie kunnen samen een Interkerkelijke Commissie vormen. Via deze IC organiseren zij in hun gebied activiteiten van het IDP.

IDP feestbrieven
De Paasbrief 2017 van het Interkerkelijk Dovenpastoraat is verschenen. U kunt de Paasbrief 2017 lezen door op de link http://www.doofenkerk.nl/paasbrief-2017 te klikken. Dit jaar is de Paasbrief geschreven door dovenpastor Elselie de Jong. 

Meer informatie over het IDP
Kunt u terecht op de website: www.doofenkerk.nl

U kunt hier de folder downloaden van het IDP.

Landelijke Contactdag (LCD)
Op 29 oktober 2016 werd een landelijke contactdag georganiseerd in De Ark  te Ede.
Het verslag kunt u lezen door op de onderstaande link te klikken:

Samenvatting LCD – oktober 2016