Er wordt maandelijks een Bijbelstudie gehouden. Deze wordt altijd vooraf gegaan door een gezamenlijke maaltijd.

Deze Bijbelstudiegroep draagt de naam ‘Saamhorig’ en wordt georganiseerd door ds Frans van Dijke en Ada Beukers. De bijeenkomst wordt gehouden in de Kruiskerk, Mesdagplein 4, Woerden.
Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met ic.utrecht.dovenpastoraat@gmail.com.

Klik hier voor meer informatie en uitnodiging.