Pastoraat aan gemeenteleden, dus ook aan dove gemeenteleden, is in eerste instantie de verantwoordelijkheid van de eigen plaatselijk kerk. Maar het pastoraat aan de eigen dove gemeenteleden kan wel eens de draagkracht van een plaatselijke gemeente overstijgen.

Het pastoraat binnen een IC kan daarom functioneren als;
1. Aanvulling op het gemeentepastoraat
2. Samenwerking met het gemeentepastoraat
3. vervanging van het gemeentepastoraat.

Eerst verantwoordelijken voor het pastoraat in de IC zijn onze ouderlingen met bijzondere opdracht. Zij worden vanuit het IDP ondersteund door de dovenpastor Frans van Dijke. Voor advies kunnen plaatselijke kerken ook bij hen terecht.

Net zoals in een plaatselijke kerk zijn er in onze IC allerlei contactmomenten, zoals een bijbelkring, kerkdiensten, bijzondere vieringen of activiteiten etc., waarin er (even) persoonlijke aandacht kan zijn. Vanuit het principe “omzien naar elkaar” kunnen dus ook andere IC-leden of vaste bezoekers een pastorale rol vervullen.